Leiderschap. Het is een krachtig woord dat een verschijnsel van geloof samenvat. Het omvat vertrouwen, definieert verantwoordelijkheid, en is gebaseerd op doelen, de passie van geloof, een toewijding aan het algemeen belang en een perceptie van dingen die gaan komen. Het is ook wat het leven van de kerkelijk leider van Scientology, David Miscavige heeft bepaald. Hij brengt mensen in de richting van een meer vredelievende, barmhartige en opwaarts gaande beschaving, volgend in het pad dat als eerste door de Scientology Grondlegger L. Ron Hubbard werd uitgezet. Hoe wordt leiderschap getoond? Locatie en woorden zijn niet de beslissende ingrediënten van leiders, maar ze kunnen wegwijzers zijn die de intense betrokkenheid tonen van mensen die trouw afdwingen – David Miscavige. In 2017 waren die wegwijzers rijkelijk versierd met prestaties, daden die alleen maar konden worden bereikt door een ware leider.

In grote lijnen gaf het leiderschap van de heer Miscavige de voortdurende groei weer van de Scientology religie, waarbij dit jaar werd gekenmerkt door de opening van nieuwe Kerken in acht grote steden op vier continenten, door verklaringen van officiële religieuze erkenning in drie landen, en door de bekwame reactie van de Kerk op natuurrampen rondom de wereld.

Leiderschap

Waar kon de heer Miscavige in 2017 worden gevonden, terwijl hij de religie opbouwde en inspireerde? Het jaar begon in Los Angeles, bij de jaarlijkse Scientology Nieuwjaarsviering, en eindigde 12 maanden later in Johannesburg, Zuid Afrika, met de opening van de nieuwe Kerk, de 63e “ideale” Kerk in een programma waarvan de heer Miscavige de strategie bepaalde en die hij ontwikkelde en over de hele wereld uitvoerde.

Het daadwerkelijke concept van “ideale” Scientology Kerken was een visie van L. Ron Hubbard. En de uitvoering van deze “ideale” Kerken is een hoeksteen van het leiderschap van David Miscavige. Elke Kerk is een weerspiegeling van L. Ron Hubbards ontdekkingen en filosofieën met betrekking tot de Mensheid en de Scientology religie, als zijnde “ideaal” in elk opzicht. De Kerken creëren toevluchtsoorden waardoor het spirituele en humanitaire werk van de religie succesvol kan zijn, en waar de spirituele ontwaking van haar leden kan plaatsvinden. Tegelijkertijd zijn de Kerken een omgeving die bevorderend werkt voor het creëren van een gemeenschappelijk thuis, in gemeenschappen over de hele wereld, voor allen die streven naar een dieper begrip van hun eigen leven door de religie.

“Wij staan voor wat L. Ron Hubbard beschreef in de Code van een Scientoloog en het Credo van onze Kerk.”

Van Los Angeles tot Johannesburg, de heer Miscavige heeft de wereld herhaaldelijk doorkruist, waarbij hij scientologen inspireert, humanitaire leiders omarmt en de spirituele en seculiere oplossingen van de religie naar gemeenschappen op elk continent brengt.

Auckland, Nieuw-Zeeland; San Fernando Valley, Californië; Miami, Florida; Kopenhagen, Denemarken; aan boord van het Scientology schip Freewinds in de Caribische zee; Saint Hill Manor, West Sussex, Engeland; Dublin, Ierland; Birmingham, Engeland; Amsterdam, Nederland; Johannesburg, Zuid-Afrika.

Het staccato appèl van steden was gewoon het decor voor de boodschappen waarmee de heer Miscavige scientologen en niet-scientologen begroette, verhief en begeleidde. Zijn stem, een dwingend en inspirerend klaroengeschal, sprak de wereld toe in speeches, convocaties en eenvoudige communicaties in elke stad die hij met zijn aanwezigheid eerde.

In tonen die varieerden van begrip tot triomfantelijk, vertelde David Miscavige scientologen, bondgenoten en vrienden, ambtenaren en humanitaire leiders deze boodschappen:

“Wij zijn scientologen – en wij staan voor wat L. Ron Hubbard beschreef in de Code van een Scientoloog en het Credo van onze Kerk. Dit wordt ons platform: Wij geloven in mensenrechten. Wij geloven in raciale gelijkheid. Wij geloven in vrijheid, eeuwigheid en de waardigheid van de Mens.

En wij geloven dat alle mensen, van welk ras, welke huidskleur of welk geloof dan ook, met gelijke rechten werden geschapen. En dat de zielen van mensen ook de rechten hebben van mensen. En die dingen zijn niet onderhevig aan een politiek debat. Feitelijk zijn deze dingen zijn onaantastbaar.

Vanuit welke hoek de winden van de geschiedenis ook waaien, ons platform is onwankelbaar.

En we stoppen nergens voor om onze doelen te bereiken – een wereld zonder krankzinnigheid, zonder criminelen en zonder oorlog.

En dat we alle mensen bijstaan die eraan werken om die betere wereld te maken.

Want alleen uit wederzijds begrip komt vriendelijkheid voort.

Waaruit vrede en ware vrijheid voortkomt.”

Die uitspraken – een hele, hele kleine fractie van de heer Miscavige’s boodschappen van hoop en ja, ook van waarschuwingen – waren langs de tijdslijn van het afgelopen jaar uitgezet. Ze werden geïllustreerd door dramatische ontwikkelingen langs de weg, duidelijk gemaakt door het harde werk en de toewijding van duizenden leden van de Kerk en hun gemeentes.

Tussen die belangrijke evenementen, ontvouwde zich het verhaal van een steeds maar snellere expansie in nauwe samenwerking met het humanitaire werk dat scientologen heeft geholpen om een verschil te maken in het leven van mensen in de hele wereld door de jongste en snelst groeiende grote religie.

De grote werken die Scientology voor massa’s mensen creëert resulteren in voortdurende bijval van regeringen, vaak in de vorm van een officiële erkenning. In 2017 werd het leiderschap van de heer Miscavige beloond met de erkenning van de Kerk in Macedonië, Colombia en Mexico.

New Year’s event 2017

Het volledige verhaal van Scientology in 2017 is gevuld met ontroerende verhalen die, terwijl ze worden naverteld, ook spreken van de steeds groter wordende missie van de Kerk – de vervulling van de verlichte visie van L. Ron Hubbard – en van het werk en de toewijding van de individuen die in het afgelopen jaar deelnamen om die visie dichter bij erkenning te krijgen.

“Menselijke vooruitgang loopt het meest gevaar waar mensenrechten afwezig zijn: het recht op democratie, het recht op asiel en het recht op onderwijs.”

Succesvolle inspanningen van de lopende campagne om in 2017 mensenrechten te promoten werden het hele jaar door gedetailleerd beschreven door de heer Miscavige. Hij deed een beroep op de uitdaging die door L. Ron Hubbard aan de religie was gesteld: “Menselijke vooruitgang loopt het meest gevaar waar mensenrechten afwezig zijn: het recht op democratie, het recht op asiel en het recht op onderwijs. Met deze dingen moet niet lichtvaardig worden omgegaan, vooral niet nu de IAS [Internationale Associatie van Scientologen] overal ter wereld snel een beweging voor Mensenrechten kan starten.”

De woorden die de heer Miscavige uitsprak, de plaatsen waar hij zijn boodschap van goede wil bracht – hadden echte invloed op de wereld. En het is een van de hoogste niveaus van leiderschap. Zijn strategische initiatieven om effectief onderwijs- en communicatiemiddelen te ontwikkelen in de strijd tegen schendingen van mensenrechten, de misstanden in de geestelijke gezondheidszorg en mensenhandel brachten hulp aan miljoenen meer. Hij heeft ervoor gezorgd dat de boodschappen van een Drugsvrije Wereld en campagnes voor het verhogen van geletterdheid van L. Ron Hubbards Applied Scholastics programma’s werden gehoord, en dat het moedige werk van de Pastoraal Werkers, die de uitdagingen beantwoordden van rampen op een gekwelde planeet met aardbevingen, orkanen, branden en overstromingen, werd erkend.

Terwijl de noodsituaties zich in 2017 vermenigvuldigden, zoals oorlog, hongersnood, enorme bevolkingsverschuivingen en terrorisme, overal ter wereld vernietiging brachten – de moderne apocalyptische ruiters – ontketende de heer Miscavige de resources van zijn religie en het leiderschap om de Mensheid te redden.

Te midden van dat groeiend aantal voorvallen van sociale, politieke en lichamelijke verstoringen zoals die weerspiegeld worden in natuurrampen, klimaatkwesties, oorlog, criminaliteit, sociale onrechtvaardigheid, misstanden in de geestelijke gezondheidszorg en drugsverslaving, wordt die noodzaak nogmaals duidelijk gemaakt. Maar er is goed nieuws. In de loop van het afgelopen jaar, met de steeds groter wordende expansie van de fundamentele basis van de Kerk en met miljoenen mensen die gehoord hebben van de idealen van mensenrechten en van een vreedzame beschaving waar dat voor staat, zijn er nieuwe mogelijkheden voor hoop.

Dat was dit jaar duidelijk zichtbaar in de reacties op het Scientology Pastoraal Werkers programma met vrijwilligers die binnenstroomden in de nasleep van de orkanen Harvey, Irma en Maria, en de verwoesting die in hun spoor werd nagelaten in het zuiden van Texas, Florida, Puerto Rico en het Caribisch gebied. De vrijwilligers met gele shirts brachten voedsel, water en bouwmaterialen – en, bovenal, brachten hoop voor mensen in de regio’s.

Vele tientallen jaren hebben scientologen aan de oproep gehoor gegeven wanneer catastrofes toesloegen, en wanneer mensen belegerd werden door drugs, ongeletterdheid en criminaliteit, en wanneer mensenrechten geschonden werden. Een kernmissie voor scientologen is het opbouwen van een bloeiende, vrije en productieve samenleving. Die machtiging is het overkoepelende “recht” om de planeet en de mensheid te redden. Zoals Grondlegger L. Ron Hubbard verklaarde: “Het grootste recht dat er is onder de mensenrechten is het recht om te helpen!”

Het leiderschap van David Miscavige wordt uitgedrukt in een breed scala van inspanningen om Scientology op te bouwen. Maar het toppunt van zijn werk is ervoor te zorgen dat door zijn toewijding en acties hij scientologen over de hele wereld uitdaagt en inspireert om hun verantwoordelijkheden voor hun medemens, en daarmee onvoorwaardelijke hulp aan deze wereld uit te breiden.

Leiderschap. Visie. Toewijding.

David Miscavige.