Pastoraal Werkers

Een kracht voor het goede

Het humanitaire werk van de Scientology Kerk is een fundamenteel onderdeel van haar missie om een betere wereld tot stand te brengen door middel van campagnes over mensenrechten, sociale rechtvaardigheid, geletterdheid, onderwijs en rampenbestrijding, en het gevecht tegen de plaag van drugs, ongeletterdheid, discriminatie en religieus fanatisme.

Dat werk wordt via acht wereldwijde humanitaire initiatieven uitgevoerd. Elk ervan wordt gevormd door de waarden waar scientologen voor staan en wordt ondersteund door leden van de Kerk door middel van hun bijdragen en inspanningen als vrijwilliger. In 2017 hebben die programma’s een verschil gemaakt in de levens van miljoenen mensen over de hele wereld. Het Pastoraal Werkers programma, een van de grootste onafhankelijke hulporganisaties ter wereld, heeft zich met name onderscheiden door op grote schaal te reageren op natuurrampen, waaronder orkanen, aardbevingen, branden en overstromingen, om verlichting te brengen aan tienduizenden mensen die door die gebeurtenissen waren getroffen. Van het beschermen van buren en bedrijven toen de orkaan Irma over Clearwater, Florida, trok, tot het reageren op verwoestende stormen in Texas, het Caribische gebied en Puerto Rico, of het leveren van hulp na de aardbevingen in Mexico-Stad en de bosbranden in het westen van de VS, de PW’s hebben duizenden mensen geholpen om van de impact van die gebeurtenissen te herstellen.

Terwijl de inspanningen van de Pastoraal Werkers grote publieke belangstelling trokken en lof kregen van een wereld die gericht was op het herstel na rampen, waren er vele andere humanitaire programma’s van de Kerk actief om sociale verbeteringsprogramma’s te promoten voor een veiligere en vreedzamere maatschappij.

De Foundation for a Drug-Free World, ’s werelds grootste non-gouvernementele informatie- en preventieorganisatie, heeft dit jaar 19 miljoen boekjes en video’s verspreid over De Feiten over Drugs. Dat werk trok enthousiaste reacties van de politie en burgergroeperingen in de Verenigde Staten, Europa en van landen in Latijns- en Zuid-Amerika. Eén zo’n organisatie, de Nationale Politie van Ecuador was geïnspireerd door het drugsvoorlichtingsprogramma. Ze organiseerde een nationale race dat ertoe leidde dat 86.000 geloftes werden afgenomen om illegale drugs af te wijzen.

Twee non-profitorganisaties gevestigd in Los Angeles, United for Human Rights (Verenigd voor de Mensenrechten) en haar zusterorganisatie Youth for Human Rights (Jongeren voor Mensenrechten), hebben het afgelopen jaar grootschalige distributiecampagnes uitgevoerd om miljoenen mensen over de hele wereld te onderwijzen over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. En De Weg naar een Gelukkig Leven, de op het gezond verstand gebaseerde gids over morele waarden van L. Ron Hubbard, werd onder de hoede van de Way to Happiness Foundation, in de handen van nog eens miljoenen mensen geplaatst om te helpen respect en maatschappelijk overleg te promoten in landen waar conflicten en voortbestaan dagelijkse problemen zijn. In de Filipijnen werden het afgelopen jaar bijvoorbeeld de 21 leefregels van De Weg naar een Gelukkig Leven gebruikt om te helpen de reacties van de burgerwacht op drugshandel te verzachten, nadat die drugshandel had geresulteerd in door de overheid goedgekeurde buitengerechtelijke moorden.

Het jaar wordt ook gekenmerkt door het werk van de Citizens Commission on Human Rights (CCHR), een internationale waakhond voor de geestelijke gezondheidszorg, die tot meer dan 170 afdelingen over de hele wereld is uitgebreid. CCHR en haar medewerkers en vrijwilligers hebben resources bijgedragen, waaronder samenwerkingsverbanden met de media, productie van documentaires, informatieve publicaties en tentoonstellingen om misstanden in de geestelijke gezondheidszorg, met inbegrip van strafbare feiten, aan een openbaar kritisch onderzoek te onderwerpen, en om wetgeving te promoten die dergelijke misstanden intomen. In een aantal gevallen onthulden CCHR vrijwilligers wangedrag door psychiaters en psychiatrische ziekenhuizen, waardoor er wetgeving tot stand kwam om deze wanpraktijken een halt toe te roepen.

De doeltreffendheid van deze inspanningen is in de geschiedenis van het humanitaire werk herhaaldelijk aangetoond. En in 2017 waren er opnieuw nieuwe niveaus van betrokkenheid te zien van de toegewijde dienstverlening van scientologen aan de mensheid.